Liivapritsi all mõeldakse mitmesuguste pindade puhastamist suruõhujoas liiva abil. Liivapritsiga eemaldatakse metallpindadelt rooste ja mustus, pritsimise tagajärjel muutub metalli pind karedaks, mis omakorda loob paremad tingimused värviga haakumiseks. Liiva kasutame vaid ühekordselt, mis tähendab kliendi jaoks oluliselt efektiivsemat, kiiremat tööd ja seeläbi ka rahalist võitu.